Pozorujte přicházející myšlenky
a pocity jakéhokoliv druhu, nebrańte se jim”

Relax-core, (audio helma) / 2007

Galerie Jelení, Praha
audioinstalace 14min
zvuková smyčka, CD přehrávač, kovová koule, reproduktory, led světla
technická spolupráce: Vojtěch Žítek
Kurátor: Jan J. Kotík

Přibližně 60 vrstev zvukových stop meditativní a relaxační muziky včetně mluveného slova. Vznikla tak zvukově zhuštěná valící se plocha (“Relaxcore”)
Uvnitř kovové koule ve tvaru lampy jsou umístěny dva reproduktory a světelné diody, helma je určena pro intenzivní a krátkou relaxaci ve stoje.

Focus on the Ebb and Flow of Feelings
and Thoughts of All Kinds, Don’t Block Them.
Relax-core, (audio helmet) / 2007

Jelení Gallery, Prague
audioinstallation 14min
sound loop, CD player, metalic ball, loudspeakers, led lights
Cooperation with V. Žítek
Curator: Jan J. Kotík

Aproximately sixty layers of music for meditation and spoken word. A Reaction to the mundane stresses confronting city residents who seek out a rapid remedy through meditation music. In this case it is multiplied expontially, and enclosed within a metallic ball.

Relaxcore