Zpívá li ucho...
Kurátor: Sráč Sam
22. července – 30. září 2012

„Neboť zpívá-li ucho, jsou všechny ostatní zvuky ztraceny.“
Alan Watts (Příroda, muž a žena, Votobia, 1997)

V hledání podstaty doby upřednostňujeme osobní vyslovení vlastního myšlení a cítění. Na tom je postavený výstavní program.

Dan Vlček vyslovuje svůj směr v širokém spektru činností. Část jeho práce představíme ve výstavě sestavené z maleb -za poslední dva roky- a ze zvukové instalace. K současné podobě svých obrazů došel poměrně dlouhou cestou. Nepatří mezi absolventy, kteří si už při studiu vytvoří rukopis, který často funguje jako dvousečná zbraň. V posledních malbách vychází sám ze sebe a ze svého zájmu o zvuk. Došel k formě zobrazivé geometrie a vrstvené abstrakce. Opticky zaznamenává zvuk. Do asfaltově černých povrchů vrývá kruhové geometrické obrazce, skrz které prosvítá expresivní barevná podmalba. Tvary ledovců z cyklu obrazů vystavených při výstavě Tak sbohem, já mizím (galerie Skutečnost, 2008) nenápadně předvídaly razantní trojúhelníkové tvary v posledních obrazech. Velikost kruhů je určena velikostí vinylu. Animální divočinu oblékne do obleku, převáže kravatkou a neděje se nic. Tlačí se to ven skrze drážky. Ještě v souvislosti s Vlčkovo oblibou 70. let se vkrádá slovo s m ě r . Modernistický závan a bezpečí v podobě orientace. Lze opsat, vysvětlit, zařadit.

Současně s malbou se věnuje hudební produkcí a recyklaci, kdy vystupuje jako Dj Francois Perrin, Reverend Dick (s Richardem Bakešem), Guma Guar (s Michaelou Pixovou, Richardem Bakešem a Milanem Mikuláštíkem) nebo ve STŘEŠOVICKÉ KRAMLI (s Václavem Girsou). Je členem aktivistické skupiny Guma Guar, společně s Matoušem Mědílkem vede galerii Ferdinanda Baumana a s Richardem Bakešem a Matoušem Mědílkem otevřeli v roce 2011 klub Berlínskej model.

Zpívá-li ucho... je v galerii Sam83 druhým volným pokračováním výstav věnovaných zvuku a geometrii.

Denisa Bytelová

http://www.sam83.cz/galerie/vystavy/Zpivaliucho/